OVK Besiktning Stockholm

Specialisten på ventilation | 072-999 33 55

VI SÄKRAR DIN
INOMHUSMILJÖ

CERTIFIERAD OVK-BESIKTNING I STOCKHOLM

Är det dags för en OVK-besiktning (Obligatorisk Ventilationskontroll) av er fastighet i Stockholmsområdet? Välkommen till JK Vent AB – ett företag med omfattande erfarenhet av alla typer av ventilation. Naturligtvis har vi rätt certifiering för att utföra kontrollerna och erbjuder attraktiva priser.

Kontakta oss redan idag på 08-88 74 70 för en kostnadsfri offert på OVK-besiktning av fastigheten/fastigheterna.

Bra ventilation ett måste 

Att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande är naturligtvis viktigt av många anledningar. Först och främst vill man säkerställa en bra luftmiljö, vilket främjar både fastighetens hälsa och hälsan hos alla som bor i fastigheten, men det är också ett krav enligt svensk lag.

Ansvaret för ventilationen - och att en lagstadgad OVK-besiktning genomförs regelbundet - vilar på dig som fastighetsägare, oberoende av vem som nyttjar fastigheten. Kontrollerna innebär att en certifierad besiktningsman kontrollerar ventilationssystemet och noterar eventuella brister.

Besiktningen resulterar i ett godkänt eller icke godkänt resultat och eventuella problem ska vara åtgärdade inom sex månader.

För en större fastighet räcker inte självdrag; det krävs ett ventilationssystem som aktivt ser till att tilluft och frånluft flödar som den ska och upprätthåller luftkvaliteten. När ventilationen inte fungerar kan kan exempelvis luftfuktigheten och/eller kolmonoxidhalten bli förhöjd, med mögel respektive negativa hälsoeffekter som resultat.

OVK-besiktning en bra investering 

Ett ventilationssystem som fungerar optimalt innebär också en energibesparing. För dig som fastighetsägare kan en OVK-besiktning betala för sig själv om den säkerställer eller resulterar i att systemet hålls uppdaterat och modernt.

JK Vent AB har rätt kompetens för att genomföra OVK-besiktningar av alla typer av fastigheter och kan dessutom ge förslag på hur du kan spara energi och pengar på ventilationen. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

 

Säkra en god inomhusmiljö med hjälp av en OVK-besiktning!