Vi säkrar er inomhusmiljö

Specialister på ventilation - Fastigheter - BRF

Vi säkrar er inomhusmiljö

Specialister på ventilation - Fastigheter - BRF

Certifierad OVK-Besiktning i Stockholm

Är det dags för en OVK-besiktning (Obligatorisk Ventilationskontroll) av er fastighet i Stockholmsområdet? Välkommen till ett företag med omfattande erfarenhet av alla typer av ventilation. Naturligtvis har vi rätt certifiering för att utföra kontrollerna och erbjuder attraktiva priser.

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert på OVK-besiktning av fastigheten/fastigheterna.


vy över Stockholm

Specialister på OVK och ventilation

Vi är ett entreprenadföretag inom OVK-besiktning och andra ventilationstjänster. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet inom en långt rad områden: luftflödesmätningar, OVK-besiktning, injusteringar, utredningar och installationer.

Vid sidan av detta utför vi även ventilationskanaler, underhåll och service. Vi utför OVK-besiktning och arbeten med ventilationsanläggningar i alla typer av fastigheter, stora som små. Stora kommersiella byggnader, sjukhus till mindre fastigheter och bostäder. Inga uppdrag är för stora eller för små för oss. Vi arbetar i hela Stockholm med omnejd.

Bra ventilation ett måste 

Att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande är naturligtvis viktigt av många anledningar. Först och främst vill man säkerställa en bra luftmiljö, vilket främjar både fastighetens hälsa och hälsan hos alla som bor i fastigheten, men det är också ett krav enligt svensk lag.

Ansvaret för ventilationen - och att en lagstadgad OVK-besiktning genomförs regelbundet - vilar på dig som fastighetsägare, oberoende av vem som nyttjar fastigheten. Kontrollerna innebär att en certifierad besiktningsman kontrollerar ventilationssystemet och noterar eventuella brister.

Besiktningen resulterar i ett godkänt eller icke godkänt resultat och eventuella problem ska vara åtgärdade inom sex månader.

För en större fastighet räcker inte självdrag; det krävs ett ventilationssystem som aktivt ser till att tilluft och frånluft flödar som den ska och upprätthåller luftkvaliteten. När ventilationen inte fungerar kan kan exempelvis luftfuktigheten och/eller kolmonoxidhalten bli förhöjd, med mögel respektive negativa hälsoeffekter som resultat.

OVK-besiktning en bra investering 

Ett ventilationssystem som fungerar optimalt innebär också en energibesparing. För dig som fastighetsägare kan en OVK-besiktning betala för sig själv om den säkerställer eller resulterar i att systemet hålls uppdaterat och modernt.

Vi har rätt kompetens för att genomföra OVK-besiktningar av alla typer av fastigheter och kan dessutom ge förslag på hur du kan spara energi och pengar på ventilationen. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

ovk-besiktning stockholm

Kvalitet och miljö i fokus

När vi utför en OVK-besiktning har vi alltid kvalitet och miljö i fokus. Nöjda kunder är alltid viktigast för oss och vi lämnar aldrig något åt slumpen när vi utför ett arbete.  Detta sätt att arbete har gett resultat: vi lyckas alltid hålla sig inom budget och de bestämda tidsramarna och resultatet blir som kunden önskar.

För att nå upp till dessa höga kvalitetskrav kontrollerar vi kontinuerligt genomförda arbeten. Vi tar dessutom ständigt till oss nya rön inom ventilationsområdet. Vi letar ständigt efter nya möjligheter att förbättra oss – går man inte framåt så står man still.

Alla våra arbetsledare har stor kompetens och lång yrkeserfarenhet och ansvarar dessutom för kvalitetssäkringen. I vår verksamhet finns dessutom ett väl integrerat miljötänk. Vi siktar på att alltid följa de lagar och regler som finns på miljöområdet. Vi arbetar med återvinningsbara och miljövänliga material.

Säkra en god inomhusmiljö med hjälp av en OVK-besiktning!