OVK-besiktning Nyköping

Anlita oss för en obligatorisk ventilationskontroll

Välkommen till Klimat & Fastighetsteknik. Vi erbjuder alla tjänster som rör ventilation i allmänhet och vi kan erbjuda en OVK-besiktning i Nyköping i synnerhet. En OVK-besiktning ska, enligt lag, utföras i svenska byggnader och fastigheter. Beroende på vilken typ av fastighet, vilket ventilationssystem som finns samt till vilket ändamål den används så ser intervallerna för en OVK olika ut. 

Vi är certifierade och kan utföra en OVK-besiktning i Nyköping i alla typer av byggnader, småhus och fastigheter. Ansvaret för att en OVK äger rum inom den tidsintervall som krävs vilar på dig som fastighetsägare och börjar det bli dags för en sådan så är vi bara ett samtal bort. 

Kontakta oss genom att fylla i formuläret här på sidan - eller genom att ringa eller maila. Vi garanterar snabb återkoppling. Välkommen! 


Lagstadgat att genomföra en OVK-besiktning

Sedan 1991 så är det lag på att en OVK-besiktning ska genomföras i svenska byggnader och fastigheter. Anledningen till detta är dels att ventilationen i Sverige och i svenska byggnader visade sig vara av riktigt dålig kvalitet - och dels också att kravet på en OVK skapat enorma förbättringar som en följd av det riksdagsbeslut som togs. 

Vi är ett företag med god vana av att genomföra OVK-besiktningar och vi arbetar alltid i enlighet med den praxis och de regler som finns. Anlitar du oss så genomför vi en OVK i din fastighet, för protokoll över processen och ger dig ett dokument där det klart och tydligt står att en OVK skett - och där en kopia skickas till Tillsynsmyndigheten. 

Fel och brister ska korrigeras 

Skulle en OVK-besiktning visa brister så ges du som fastighetsägare en tidsfrist kring när dessa ska vara korrigerade. Normalt så handlar det om sex månader, men om det finns allvarliga problem så kan den tiden förkortas. 

Vi kan även hjälpa dig med att korrigera de problem som finns och kan utföra allt från reparationer och optimeringar av det befintliga systemet vidare till att helt byta ut detta mot ett mer modernt sådant. I samband med att vi utför en OVK-besiktning så lämnas även förslag på åtgärder för dig att ta ställning till. 

Varför är en OVK-besiktning i Nyköping viktig? 

De flesta av oss har någon gång vistats i en miljö där luften står stilla och med detta också känt hur det påverkar oss negativt. Man får svårt att koncentrera sig, man tappar fokus, blir irriterad och kan få huvudvärk. Dessutom så ökar det också risken för sjukdomar - och på sikt kan exempelvis ett långvarigt vistande i lokaler utan ventilation innebära att man utvecklar allergier och exempelvis astma. 

En god ventilation innebär att exempelvis föroreningar, fukt och dålig lukt avleds - och en cirkulerande och fräsch luft gör att vi både mår- och presterar bättre. Dessutom så handlar det även om att ventilationen påverkar konstruktion och ytskikt i en fastighet. 

Hur ser det ut i din fastighet? 

En OVK-besiktning i en skola, i en bostad, i offentliga miljöer eller i exempelvis sjukvårdslokaler innebär att man också dels får svart på vitt kring status på luft och ventilation, men även att man kan utföra åtgärder som förbättrar inomhusmiljön. Det är, oavsett vilket, en riktigt bra investering. 

Dessutom kan exempelvis ett byte av ventilationssystem innebär besparingar för dig som fastighetsägare. Moderna ventilationssystem ger dels bättre effekt, men är dels dessutom betydligt snålare vad gäller energiförbrukningen. Det är bra för både din plånbok och för vår miljö. 

Är du i behov av att få en OVK-besiktning i Nyköping utförd? Kontakta oss redan idag så bokar vi in en tid för detta. Välkommen! 

OVK-besiktning Nyköping luftförbättrande planta

Säkra en god inomhusmiljö med hjälp av en OVK-besiktning!