OVK-besiktning Södertälje 

Obigatorisk ventilationskontroll

Hur pass viktig är egentligen ventilationen i en fastighet? Väldigt, väldigt viktig - och en OVK-besiktning sker som ett sätt för att skapa en bra inomhusmiljö på svenska arbetsplatser, i skolor, i bostäder och exempelvis i offentliga miljöer. En frisk, fräsch och cirkulerande luft är en förutsättning för att vi ska må bra - och kunna prestera bättre. 

En OVK-besiktning i Södertälje i vår regi gör skillnad i detta. Vi ser till att inomhusmiljön och ventilationen i er fastighet - era fastigheter - når de krav som finns. Vi kontrollerar ventilationssystemet och lämnar sedan ett förslag på lämpliga åtgärder om det finns saker att anmärka på - åtgärder som du sedan också kan anlita oss för att genomföra. 

Det är alltid du som fastighetsägare som bär ansvaret för ett fungerande ventilationssystem i dina fastigheter och lokaler. Och du, det finns även lag på att alla fastigheter och byggnader i Sverige - med givna intervaller - ska få en OVK-besiktning genomförd. Kontakta oss redan idag så utför vi en OVK-besiktning i Södertälje och ser över statusen på din fastighet. Välkommen! 


OVK-besiktning i alla fastigheter 

Sedan 1991 så är det lag på att alla fastigheter och byggnader i Sverige ska få en OVK-besiktning utförd. Hur pass ofta detta ska ske är en fråga som varierar och beror på vilken typ av fastighet det handlar om. Följande ger emellertid en bra bild kring tidsspannet: 

  • Var tredje år: En OVK-besiktning i sjukhus, vårdlokaler och exempelvis skolor ska utföras med tre års mellanrum. 
  • Tre år gäller även för flerbostadshus och kontorsbyggnader som har FT/FTX-ventilationssystem. 
  • Byggnader som flerbostadshus och kontorsbyggnader med FX, S, och F-ventilation ska besiktigas var sjätte år. 

Ett småhus då? En OVK-besiktning ska ske i sådana också. Handlar det om ett nybyggt småhus med FX eller FTX-ventilation så sker en OVK i samband med installationen. Skulle du bo i en villa och sakna dokumentation kring att en OVK-besiktning är utförd så bör du kontakta oss för att genomföra en sådan. 

OVK-besiktning ger fördelar 

Det finns tydliga skäl till varför det handlar om en lagstadgad plikt att som fastighetsägare genomföra en OVK-besiktning i Södertälje. Många ser detta krav som en onödig utgift, men i själva verket så handlar det om en investering som ger många fördelar. Vi tittar närmare på några av dessa här nedan: 

  • Säkerställer god luftkvalitet. Ventilationssystem fyller en enorm funktion i att avlägsna allt från fukt, föroreningar och dålig lukt. Felande ventilationssystem kan innebära skador på både konstruktion och på person. 
  • Minskar hälsorisker. Att vistas i lokaler med stillastående luft och undermålig ventilation kan innebära att man exponeras för baciller - och samtidigt också kan utveckla exempelvis allergier och astma. Regelbundna OVK-besiktningar innebär att man skapar trygghet och en bättre hälsa. 
  • Sparar pengar. Moderna ventilationssystem är energisnåla och kostar mindre pengar att driva än äldre sådana. Visar en OVK-besiktning i Södertälje att din fastighet har ett föråldrat ventilationssystem som behöver bytas så handlar det också om att du investerar i en framtida lösning som kommer att spara dig pengar - redan från dag ett. 
  • Förlänger livslängden på ventilationssystemet. En OVK-besiktning blir även en viktig del av underhållet av det befintliga ventilationssystemet. Vi kontrollerar allt enligt konstens alla regler och i enlighet med de regler som finns - och vi kan också korrigera de eventuella brister som finns. Detta ger i slutändan ett ventilationssystem som får bättre effekt och en längre livslängd. 

Vi är certifierade för en OVK 

Samtliga i vårt team är behöriga och certifierade för att utföra en OVK-besiktning och vi följer alltid den praxis som finns: du som fastighetsägare får ett protokoll över besiktningen - och en kopia skickas till Tillsynsmyndigheten. Det intyg du får ska alltid placeras väl synligt i fastigheten och lämpligen vid entrén.

OVK-besiktning Södertälje

Säkra en god inomhusmiljö med hjälp av en OVK-besiktning!